Omwille van de huidige situatie en de Corona maatregelen werd de beslissing genomen de jaarlijkse voettocht van en naar Scherpenheuvel dit jaar niet te laten doorgaan.